Vodičské oprávnenie skupiny a podskupiny „B“ ( osobné motorové vozidlo do 3500 kg )  990 €.

Individuálny zrýchlený kurz ( 4 – 6 týždňov ) 1400 €.

Kondičné jazdy :
60 min. – 35 €
90 min. – 50 €

Doškolovacie kurzy pre referentov a vodičov z povolania: cena dohodou.

V cenách nie sú zahrnuté správne poplatky k vykonaniu záverečnej skúšky v hodnote 50 €.

Kurz prvej pomoci: 25 €

Učebné pomôcky a literatúra sú zahrnuté v cene kurzu!

Možnosť platby aj na splátky. (Dohodou)

Kód banky: 7500 (ČSOB)
Číslo účtu: 4008170117
IBAN: SK6575000000004008170117