Na začiatku sa stanoví termín zahájenia kurzu.

Snažíme sa vždy prispôsobiť čas výcviku teoretickej časti podľa požiadaviek klientov. Následne sa individuálne dohaduje výcvik na najmodernejšom 3D simulátore cestnej premávky (trenažér),kde je potrebné absolvovať 4 vyučovacie hodiny. Po absolvovaní teoretického oboznámenia sa so základmi vedenia motorového vozidla a výcviku na simulátore pristupujeme k praktickej časti. V tejto etape frekventant začína za prítomnosti inštruktora samostatne viesť motorové vozidlo na cvičnej ploche, zatiaľ s vylúčením účasti v cestnej premávke.

Tu sa overia doposiaľ nadobudnuté teoretické znalosti v praxi, pričom sa sústredíme na osvojenie si techniky ovládania vozidla. V ďalšej fáze sa snažíme postupne pripájať ďalšie súčasti reálnej cestnej premávky.

Začíname v slabšej premávke na menej frekventovaných komunikáciách napríklad prechádzaním jednoduchých križovatiek. Zameriavame sa na koncentráciu frekventanta pri riadení vozidla, stabilitu riadenia, sledovanie vodorovného a zvislého dopravného značenia a dodržiavanie všetkých dopravných predpisov, ktoré sme predtým preberali v teoretickej časti.

V konečnom dôsledku je našim cieľom, aby záujemcovia o získanie vodičského oprávnenia nadobudli všetky potrebné zručnosti a znalosti tak, aby boli schopní samostatne čo najlepšie ovládať motorové vozidlo.

Našou snahou je plnohodnotne pripraviť nových vodičov do čoraz náročnejšej a hustejšej cestnej premávky.

K dosiahnutiu spokojnosti s vodičským výcvikom Vás dovedie náš trpezlivý a profesionálny tím.

Po absolvovaní kurzu v autoškole OKAY sa z Vás stáva zodpovedne pripravený a sebaistý účastník cestnej premávky!